Art. 1. Asociația EU ȘI ENDOMETRIOZA, denumită în continuare „Asociația” este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu beneficiu public, înființată în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit prezentului Statut.

Art. 2. Asociația este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial şi va avea denumirea de Asociația EU ȘI ENDOMETRIOZA, conform dovezii de disponibilitate a denumirii cu numărul 158018 din 06.01.2017, eliberată de către Ministerul Justiției şi Libertăților Cetățeneşti.

Art. 5. Membrii Asociației doresc să se asocieze în scopul reprezentării intereselor persoanelor suferinde de endometrioză și/ sau adenomioză din România, conștientizării la nivel național a endometriozei și adenomiozei.

MISIUNEA Asociației este îmbunătățirea situației persoanelor cu endometrioză și adenomioză prin conștientizarea la nivel național a acestor afecțiuni și efectelor lor asupra calității vieții pacientelor.
-Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Asociația îşi propune realizarea următoarelor OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI:

 1. Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, simpozioane, workshop-uri, evenimente publice, dezbateri publice, tabere, şcoli de vară, ateliere de lucru și alte asemenea;
 2. Organizarea de manifestații publice şi alte activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
 3. Conceperea, realizarea, editarea şi difuzarea de cărți, publicații periodice, pliante, afişe, broşuri, formative și informative, pe orice suport, inclusiv pe internet, DVD-uri, albume fotografice şi alte materiale informative și distribuirea lor în școli, universități, spitale, cabinete medicale și alte instituții de profil;
 4. Colaborarea cu instituțiile publice și private naționale și internaționale, precum și cu diferite organizații naționale și internaționale non profit și realizarea de programe și parteneriate în vederea conștientizării la nivel național a endometriozei și adenomiozei.
 5. Acordarea de consultanță şi consiliere, persoanelor fizice și juridice din domeniul sănătății, membrilor Asociației și pacienților cu endometrioză și/sau adenomioză, precum și tuturor persoanelor interesate de efectele endometriozei și/sau adenomiozei asupra calității vieții, din mediul rural și urban, național și internațional, în conformitate cu scopul acesteia;
 6. Informarea şi sprijinirea pesoanelor suferinde de endometrioză și/sau adenomioză, în conformitate cu statutul lor special;
 7. Monitorizarea şi sprijinirea activității autorităților publice prin proceduri specifice de advocacy;
 8. Dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autoritățile publice și private din țară şi străinătate;
 9. Declararea şi formularea acțiunilor, cererilor, petițiilor şi apărărilor necesare în fața instanțelor de judecată competente;
 10. Dezvoltarea de orice alte activități de natură să contribuie la realizarea misiunii și a obiectivelor Asociației, în vederea autofinanțării, în concordanță cu scopul Asociației;
 11. Recunoașterea acestor afecțiuni ca boli invalidante și toate drepturile ce derivă de aici: consultații și investigații de specialitate gratuite sau decontate conform legii, decontarea medicamentelor și operațiilor efectuate în sistem de la stat sau privat, în functie de situație.

l. alte activități care contribuie la realizarea scopului Asociației şi care nu contravin ordinii de drept.