CUM POȚI AJUTA?

 • Devenind membru activ al Asociației Eu și Endometrioza. Vezi mai jos cum devii membru!
 • Redirecționând 3.5% din impozitul pe venit către Asociație, până pe 25 mai 2021. Descarcă de AICI formularul, depune-l la administrația financiară de care aparții și trimite-ne ulterior o copie pe email, cea pe care o primești de la ei cu ștampila ANAF.
 • Prin strângeri de fonduri direcționate către Asociație.
 • Donații.
 • Sponsorizări.
 • Implicându-te în acțiunile Asociației, în beneficiul pacientelor cu endometrioză.

CUM DEVII MEMBRU ÎN ASOCIAȚIE?

Cererea de înscriere în Asociația Eu și Endometrioza poate fi descărcată de AICI (Linkul este pe cuvântul AICI). După completarea cererii, o puteți trimite scanată, în format electronic, pe adresa: eusiendometrioza@gmail.com, urmând a fi validată de către Consiliul Director al Asociației.

După acceptare vă rugăm să ne trimiteți pe email și dovada plății*. La detalii plată este necesar să menționați: taxă inițială de înscriere + cotizație lunile… (specificați lunile pentru care plătiți). Atenție! Este necesară specificarea exactă a acestei mențiuni și nu donație, sponsorizare, etc! O

Taxa inițială de înscriere în Asociație este de 50 de lei pentru persoanele fizice și de 100 de lei pentru persoanele juridice, plătibili o singură dată.

Cotizația lunară pentru persoanele fizice este de 10 lei/lună iar pentru persoanele juridice este de 100 lei/lună.

Pentru donații, sponsorizări și viramentul taxelor de membru puteți folosi contul Asociației Eu și Endometrioza, deschis la Banca Transilvania: Cont Bancar: RO82BTRLRONCRT0385986401.

*Conform Statutului de funcționare Asociația își rezervă dreptul de a refuza anumite cereri de înscriere, dacă solicitările nu corespund principiilor, statutului sau regulamentului de funcționare al acesteia, caz în care Asociația nu este obligată să își motiveze decizia.

Membrii Asociației au următoarele drepturi:
a. să participe la Adunările Generale, să pună în discuție şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociației;

 1. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociației;
 2. să semnaleze Asociației problemele care privesc scopul şi obiectivele Asociației, în vederea promovării şi apărării acestora;
 3. să se retragă din Asociație;
 4. să îşi exprime votul, dacă este cazul;
 5. să facă propuneri privitor la activitatea Asociației şi folosirea fondurilor strânse;
 6. să primească sprijin moral şi asistență din partea Asociației în cazuri excepționale (boală, accident, incendii, decesul sau boala gravă a unui membru de familie).
  h. să aibă acces gratuit sau cu o reducere de 50%, după caz, la lucrările, publicațile și materialele documentare de care dispune asociația;
  i. să beneficieze de toate condițiile oferite de asociație pentru informare și pregătire profesională.

Art. 9. Membrii Asociației au următoarele îndatoriri:
a. să respecte statutul, regulamentul interior, hotărârile organelor de conducere ale Asociației şi să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociației;

 1. să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material Asociației;
 2. să participe la adunările generale şi/sau la şedințele Consiliului Director, după caz;
 3. să sprijine material şi moral Asociația;
 4. să achite cotizația anuală stabilită de Adunarea Generală
  f. să contribuie la creșterea prestigiului general al Asociației;
  g. să participe la lucrările și activitățile Asociației atunci când sunt solicitați de către organele de conducere ale acesteia și să păstreze confidențialitatea asupra activităților și deciziilor din cadrul asociației;

Art. 10. Membrii Asociației nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. Asociația singură răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse terților prin actele sau faptele sale.

– În materie de gestiune, răspunderea incumbă membrilor Consiliului Director.

Art. 10. Cuantumurile contribuției la înscriere și cotizației anuale se stabilesc prin decizia Consiliului Director. La data atestării prezentului statut, valoarea contribuției la înscriere este de 50 de lei pentru persoanele fizice și de 100 de lei pentru persoanele juridice, iar valoarea cotizației anuale este de 120 lei pentru persoanele fizice și de 1200 de lei pentru persoanele juridice. Cuantumul cotizației se stabilește anual prin decizia Consiliului Director.
– Calitatea de membru asociat devine valabilă după depunerea la sediul asociației a dovezii privind plata contribuției la înscriere.
– Cotizația anuală se plătește cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii martie. Pentru anul în curs cotizația se va achita la înscrierea în Asociație.

-În toate situațiile de pierdere a calității de membru asociat, sumele depuse sub formă de contribuție la înscriere sau cotizații anuale, dar și orice altă contribuție în bani acordată Asociației, nu se restituie.

– Retragerea la cerere sau motivată de către Asociație a membrilor se realizează numai cu achitarea la zi a taxelor de cotizație aferente, până în momentul solicitării retragerii calității de membru sau excluderii din Asociație.