• Redirecționând 2% din impozitul pe venit pentru persoanele fizice
 • Redirecționând 20 % din impozitul pe profit pentru persoanele juridice
 • Devenind membru activ al Asociației Eu și Endometrioza
 • Prin strângeri de fonduri direcționate către Asociație
 • Donații
 • Sponsorizări
 • Implicându-te în acțiunile Asociației, în beneficiul pacientelor cu endometrioză

CUM DEVII MEMBRU?

Art. 6. Pot deveni membrii ai Asociației persoanele fizice sau juridice din țară sau străinătate, indiferent de sex, cu vârsta peste 18 ani și care sprijină moral şi/sau material Asociația.

Membrii Asociației au următoarele drepturi:
a. să participe la Adunările Generale, să pună în discuție şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociației;

 1. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociației;
 2. să semnaleze Asociației problemele care privesc scopul şi obiectivele Asociației, în vederea promovării şi apărării acestora;
 3. să se retragă din Asociație;
 4. să îşi exprime votul, dacă este cazul;
 5. să facă propuneri privitor la activitatea Asociației şi folosirea fondurilor strânse;
 6. să primească sprijin moral, material şi asistență din partea Asociației în cazuri excepționale (boală, accident, incendii, decesul sau boala gravă a unui membru de familie).
  h. să aibă acces gratuit sau cu o reducere de 50%, după caz, la lucrările, publicațile și materialele documentare de care dispune asociația;
  i. să beneficieze de toate condițiile oferite de asociație pentru informare și pregătire profesională.

Art. 9. Membrii Asociației au următoarele îndatoriri:
a. să respecte statutul, regulamentul interior, hotărârile organelor de conducere ale Asociației şi să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociației;

 1. să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material Asociației;
 2. să participe la adunările generale şi/sau la şedințele Consiliului Director, după caz;
 3. să sprijine material şi moral Asociația;
 4. să achite taxa inițială de înscriere și cotizația anuală stabilite de Adunarea Generală. Pentru anul în curs valoarea contribuției la înscriere este de 50 de lei pentru persoanele fizice și de 100 de lei pentru persoanele juridice, plătibili o singură dată. Valoarea cotizației lunare pentru persoanele fizice este de 10 lei/lună iar pentru persoanele juridice este de 100 lei/lună.
  f. să contribuie la creșterea prestigiului general al Asociației;
  g. să participe la lucrările și activitățile Asociației atunci când sunt solicitați de către organele de conducere ale acesteia și să păstreze confidențialitatea asupra activităților și deciziilor din cadrul asociației;

 

Cererea de înscriere în Asociația Eu și Endometrioza poate fi descărcată de AICI. Linkul este pe cuvântul AICI. După completarea cererii, o puteți trimite scanată, în format electronic, pe adresa: eusiendometrioza@gmail.com.

 

Pentru donații, sponsorizări și viramentul taxelor de membru puteți folosi contul Asociației Eu și Endometrioza, deschis la Banca Transilvania: Cont Bancar: RO82BTRLRONCRT0385986401.